Header Image - bioinformatika

Blog

5 Articles

Bioinformatikai egysorosak

Az alábbiakban összeszedtünk pár oneliner-et a teljesség igénye nélkül. Az awk, valamint a sed a két leggyakrabban használt parancs, amely a linux-os rendszerekben általában megtalálhatóak.

FASTQ -ból FASTA

sed -n '1~4s/^@/>/p;2~4p' file.fq > file.fa

Átlagos read hossz a Fastq fájlban

awk 'NR%4==2{sum+=length($0)}END{print sum/(NR/4)}' input.fastq

Szekvenciák száma egy fasta fájlban

-cat minta.fasta | grep -c ">"

Szekvenciák száma egy fastq fájlban

cat minta.fastq | echo $((`wc -l`/4))

További egysorosak

Dockerfile készítése

A rövid áttekintő bejegyzés után készítünk egy Dockerfile-t, amely a Trim Galore programot tartalmazza.

Docker (alap)parancsok

 • FROM: az alap (base image), amire épül a konténer (pl.: linux 16.04)
 • MAINTAINER (opcionális): a dockerfile készítőjének a nevét, emailcímét tartalmazza
 • RUN:  a kép (image) létrehozása során futtatandó parancsok
 • ADD: fájl másolása a docker image-be
 • ENV: környezeti változó definiálása
 • CMD: a konténer indításakor automatikusan lefutó parancs
 • ENTRYPOINT: a konténer indításakor automatikusan lefutó parancs
 • WORKDIR: az alapértelmezett könyvtár a konténer indulásakor

Dockerfile készítése

Készítünk egy új fájlt, ami a Trim Galore programcsomagot fogja tartalmazni. A Trim Galore a Cutadapt-ot is használja, ezért ennek a telepítését is el kell végezni a Dockerfile-on belül. 

# base image letöltése
FROM ubuntu:16.04

# készítő, fejlesztő
MAINTAINER Robert Herczeg <herczeg.robert@pte.hu>

# update
RUN apt-get update && apt-get -y install wget\
  unzip \
  python3-pip && \
  rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Install cutadapt
ENV CUTADAPT_VERSION 1.14
RUN pip3 install cutadapt==${CUTADAPT_VERSION}

# set working dir
WORKDIR /tmp

# install Trim Galore
RUN wget http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/trim_galore/trim_galore_v0.4.4.zip
RUN unzip trim_galore_v0.4.4.zip

# create symlink
RUN ln -s /tmp/trim_galore /usr/local/bin/trim_galore

CMD ["bash"]

A FROM részben megadtuk, hogy a 16.04-es ubuntu legyen az alapértelmezett image. Ezután azokat a programokat telepítetjük, amik szükségesek a Trim Galore futtatásához. A wget a letöltéshez, az unzip a kimötörítéshet kell. A python3-pip a Cutadapt telepítését végzi el.

# update
RUN apt-get update && apt-get -y install wget\
  unzip \
  python3-pip && \
  rm -rf /var/lib/apt/lists/*

Az utolsó sorral a cache-t töröljük, így csökkentve a konténer méretét. Ezt követően a telepítjük Cutadapt-ot. Az ENV-el megadtuk, hogy verziót szeretnénk telepítani, amihez a pip3 -t használjuk.

# Install cutadapt
ENV CUTADAPT_VERSION 1.14
RUN pip3 install cutadapt==${CUTADAPT_VERSION}

A WORKDIR megadásával a továbbiakban a konténeren belül ebbe fog dolgozni a docker, így a wget-el letöltendő zip fájl is ide fog kerülni, amit majd az unzip-el csomagolunk ki.

# set working dir
WORKDIR /tmp

# install Trim Galore
RUN wget http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/trim_galore/trim_galore_v0.4.4.zip
RUN unzip trim_galore_v0.4.4.zip

Utolsó lépésben készítünk egy szimbolikus linket, illetve megadjuk a CMD-t, így a konténert elindítva egyből a bash-t fogjuk futtatni.

# create symlink
RUN ln -s /tmp/trim_galore /usr/local/bin/trim_galore

CMD ["bash"]

A konténer felépítését a docker build parancs kiadásával végezzük el.
A “-t” kapcsolóval nevezzük el a konténert. Ellenőrizni a docker images paranccsal tudjuk. A konténer elkészülte után már “csak ” futtatni kell.

docker-bioinformatika-trim-galore
docker-bioinformatika-trim-galore
# konténer felépítése
docker build -t trimgalore:1 .

# konténer futtatása
# első példa
docker run -it trimgalore:1 bash

# második példa
docker run -t trimgalore:1 /tmp/trim_galore

A két példa között a fő különbség, hogy az elsőben “belépünk” a konténerbe (az “-i” kapcsoló az interaktív módot jelöli) és onnan futtatjuk a Trim Galore-t, a második esetben nem lépünk be a konténerbe, hanem a tmp könyvtárban megtalálható trim_galore parancsot hívjuk meg. Mindegyik példának meg van a maga előnye-hátránya, amelyet most nem részletezünk.

Dockerfile letöltése

Bioinformatikai konténerek – bevezető

Hogyan kap
gyorsan fejfájást a bioinformatikus?

 • Lát egy cikket a twitter-en egy új bioinformatikai algoritmusról.
 • Érdekesnek tűnik az absztrakt alapján, ki kellene próbálni.
 • Nincs sehol a forráskód és/vagy egyértelmű link a szoftverhez….google segít.
 • Nem települ……google segít.
 • Nehezen, de települt…..örülünk
 • A tesztadatok elemzésénél hibát kapunk…..
 • Jöhet a fejfájás…

Az adatok feldolgozásához, elemzéséhez újabb ás újabb bioinformatikai módszereket, eljárásokat fejlesztenek, amelyekhez kisebb-nagyobb programokat és/vagy szoftvereket is készítenek, publikálnak. Ezeknek a szoftvereknek a telepítése/használata nem mindig egyszerű, mivel:

 1. számos függőséget tartalmazhatnak, amiket külön kell telepíteni
 2. a telepítésük kezdő informatikai tudásnál mélyebb ismereteket igényelnek
 3. nem megfelelő a dokumentáció, így nehéz telepíteni/dolgozni vele
 4. újabb verzió készül, ami nem kompatibilis az addigi rendszerrel
 5. nem kompatibilis minden operációs rendszerrel és/vagy környezettel (pl.: csak linux-on fut, más JAVA verziót használ stb.)
 6. nem vagy nehezen kivitelezhető a megismételhető vizsgálat (reproducible research)

Ezek a problémák napi szinten jelen vannak a bioinformatikában. Továbbá viszonylag könnyen lehet készíteni kisebb-nagyobb “programcsomagokat” (R, python, stb.) és publikálni, ahol is fontos, hogy ezeket mások is tudják használni és ne akadjanak el már az első lépéseknél, így például a telepítésnél.

Konténerek – Docker

bioinformatikai docker
bioinformatikai docker

Erre a prolémára egy megoldás a különböző konténertechnológiák használata (lista a leggyakoribbakról), ezek közül is a bioinformatikában az egyik legelterjedtebben használt, a Docker. A konténeres megközelítés a virtualizációt használja ki/fel (további technikai részletek a Docker-el kapcsolatban itt), és teremt ezáltal egy olyan környezetet, amely igen hasznosnak bizonyul a különböző bioinformatikai elemzések elvégzése, valamint a szoftverfejlesztések során.

Minden egyes konténernek (általában) csupán egy feladata, célja van. Készíthetünk egy olyan konténert, amely csak a fastqc programot tartalmazza. A konténer tartalmát (környezetét) egy egyszerű szöveges fájl (Dockerfile) írja le:

 # Set the base image
FROM ubuntu:16.04

# File Author / Maintainer
MAINTAINER Robert Herczeg <herczeg.robert@pte.hu>

RUN apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 7F0CEB10

################## BEGIN INSTALLATION ######################
RUN apt-get update
RUN apt-get -y install wget unzip sudo mc perl

# download fastqc
ADD http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/fastqc_v0.11.8.zip /tmp/

# Install OpenJDK 8 JRE
RUN apt-get update && apt-get install --yes openjdk-8-jre

# Install FastQC
RUN cd /usr/local && \
unzip /tmp/fastqc_*.zip && \
chmod 755 /usr/local/FastQC/fastqc && \
ln -s /usr/local/FastQC/fastqc /usr/local/bin/fastqc && \
rm -rf /tmp/fastqc_*.zip

ENTRYPOINT ["fastqc"]

Ezt felhasználva elkészíthetjük a docker build parancs kiadásával a fastqc konténert.

docker build -t fastqc:1 .

A -t kapcsolóval (tag) a konténert nevezzük el, valamint egy verziót számot is adunk neki (nem muszáj, hogy szám legyen). A “.” megadjuk, hogy az éppen aktuális könyvtárban keresse a Dockerfile-t. Ezután nincs más hátra, mint futtatni, használni a konténert:

docker run -t fastqc:1 fastqc -f fastq --threads 1 sample.fastq

A parancs két részből áll:
– konténer futtatása: docker run -t fastqc:1
– a fastqc futtatása: fastqc -f fastq –threads 1 sample.fastq

Természetesen ennél sokkal több lehetőség van a Docker-ben, amelyeket a következő cikkekben fogunk be/megmutatni.

 • Docker telepítése – cikk
 • Dockerfile készítése – cikk

Fastq feldolgozás Seqtk programmal

Fastq feldolgozás Seqtk programmal
fastq

Seqtk – fastq feldolgozás

A Seqtk egy egyszerű program, amellyel fastq fájlokon véghezhetünk egyszerű műveleteket.

Telepítése könnyű, github-ról letöltve az alábbi paranccsal már használhatjuk is.

git clone https://github.com/lh3/seqtk.git
cd seqtk
make

Számos funkció elérhető a seqtk-n belül:

fastq feldolgozás seqtk programmal

seqtk fastq

 

Egyedüli függőséggént a zlib könyvtárat kelltelepíteni, ha még nincs telepítve.

Példák

 • FASTQ -ból FASTA
seqtk seq -a in.fq.gz > out.fa
 • Szűrés read nevek alapján, amelyek soronként a nevek.lst fájlban vannak
seqtk subseq in.fq nevek.lst > out.fq
 • Random mintavétel a fastq fájlból, összesen 1000 read
seqtk sample -s100 in.fq 1000 > out.fq

Fastq emoji

Fastqe egy egyszerű program (python nyelven), amellyel minden egyes pozicióra kiszámolhatjuk az átlag, valamint a min/max minőség értékeket és azokat emojiként jeleníti meg.

fastq minőség értékek emoji

Telepítés és használata:

A pip-el könnyen telepíthetjük:

pip install fastqe

Használata is egyszerű:

fastqe [--bin] [--min] [--max] [FASTQ_FILE ...]

 

Példa

fastqe test.fastq

fastqe --min test.fastq

fastqe --max test.fastq

Ha a --bin argumentumot is megadjuk, akkor az alábbiak szerint jeleníti meg az egyes minőségi értékeket.

Bin Emoji
N 🚫
2-9 💀
10–19 💩
20–24 ⚠️
25–29 😄
30–34 😆
35–39 😎
≥ 40 😍